Hình ảnh đến Base64

Bây giờ chuyển đổi hình ảnh của bạn sang Base64 với các bước dễ dàng

Kích thước tệp tải lên tối đa: 5 MB

Sử dụng URL từ xa
Tải lên từ thiết bị

Chuyển đổi bất kỳ hình ảnh nào sang base64 trực tuyến và tối ưu hóa chúng. Kéo và thả các tệp của bạn, sau đó sao chép đầu ra vào khay nhớ tạm bằng một cú nhấp chuột và sử dụng nó trong HTML và CSS. Chuyển đổi bất kỳ hình ảnh trực tuyến nào sang Base64. Bạn cũng có thể chuyển đổi URL hình ảnh thành base64.

Bài đăng gần đây

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, chúng tôi sẽ cho rằng bạn hài lòng với nó.